EL RACÓ DE LA MEMÒRIA (6)

EL PORT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

EL TRÀFIC TRANSATLÀNTIC

Les relacions comercials entre Sant Feliu de Guíxols i el continent americà venien de l’època daurada de la Marina de Vela Catalana, d’entre finals del segle divuit i mitjans del dinou, però s’havien esllanguit a les darreries d’aquest segle, a causa de la preponderància del vapor i del ferro, amb vaixells de tonatge massa gran pel port guixolenc i pel declivi del comerç amb les ex-colònies americanes a l’ haver substituït els Estats Units el paper que feia l’antiga metròpoli com a subministradora de mercaderies, a partir dels anys cinquanta del segle XIX.

No obstant, l’increment de l’interès per productes derivats del suro, mercaderia produïda per la comarca de l’Empordà, va fer necessària la construcció d’un port modern, cosa que es va materialitzar en la segona dècada del segle XX[i]. A partir de llavors es va crear un verdader corredor de transport de productes manufacturats i derivats del suro de Sant Feliu i Palamós cap als Estat Units i Canadà.

Empreses americanes varen invertir en algunes fàbriques de Sant Feliu, incrementant la relació entre el port i Nova York, Boston, Filadèlfia, Baltimore i altres ports de la costa est nord-americana.

La presència de vapors americans a Sant Feliu era molt freqüent. Carregaven taps de suro, suro aglomerat, rebuig de suro, discs de suro, serradures de suro, però també més ocasionalment àcid tartàric dels Químics de Girona i espat fluor de les mines d’Osor, ja als anys cinquanta.

Aquests vaixells, vapors de gran tonatge per l’època, feien el tramp per ports mediterranis, fent escala a Palerm, Marsella, Barcelona, València, Sête i altres, descarregant productes Made in USA i carregant-ne d’altres  de mediterranis pels seus mercats. En realitat, els vaixells americans no deixaven cap tipus de mercaderia a Sant Feliu, més que fusta i encara ocasionalment. Tant sols carregaven suro, mineral i àcid tartàric. Era rar el mes que algun vaixell americà no visités el port. Depenen de l’època, la freqüència anava de dues vegades al mes a visites bimensuals.

La naviliera que realitzava la tasca d’exportar suro cap als Estats Units era l’American Export Lines”. Fundada en 1919 amb el nom de Export Steamship Corporation amb l’objectiu de  comerciar entre USA i el Mediterrani, es va rebatejar com a American Export Lines en 1936. Va operar fins el 1977 en que fou absorbida per l’empresa Farrell Lines, de Nova York, a l’haver-se aquella declarat en fallida.

Els seus vaixells eren d’entre 5000 i 6000 tones, cosa important per l’època. Portaven tots noms que començaven per EX: Exporter, Excellecy, Examelia, Exhantia, etc. i eren mixtes, és a dir, portaven càrrega i passatge, de tal manera que, alguna vegada algun passatger baixava o pujava a Sant Feliu a bord d’aquests vapors.

Crida l’atenció que, en bastantes ocasions, el port anterior de procedència dels vaixells d’aquesta companyia era Palamós. Feien una singladura de poques milles per carregar els mateixos productes, amb els inconvenients derivats de les maniobres d’atracament i sortida dels dos ports. Una conseqüència de duplicar instal·lacions tant properes.

La naviliera American Export Lines no era la única en portar suro empordanès cap a nord América. La italiana  Lloyd Mediterraneo i les també americanes Tampa Interocean SS. Co. Inc. i una empresa governamental estatunidenca U.S. Gov. portaven el suro, la primera a Montreal i les segones als port surenys de Tampa i New Orleans.

Aquest tràfic transatlàntic va durar fins els anys seixanta, quan va començar de manera clara la davallada de la indústria suro tapera de Sant Feliu de Guíxols i de tot l’Empordà.

Els minerals espat fluor, barita i caolí agafaren el testimoni. En alguns intervals foren la única mercaderia carregada al port i fusta i pasta de paper eren les descarregades. El mercat, però, d’aquestes mercaderies, era molt més europeu que americà.

La propera setmana parlarem de la vinculació del carrilet de Sant Feliu amb el port[ii].

[i] El port es donà per acabat a l’abril de 1921

[ii] El tren va arribar al port en 1927

     

                             Vapor EXCHANGE                                                                                   Vapor CARDONIA

                  Vapor EXERMONT

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *